Vi har tagit 7-veckorsbilder, lagt ut bilder och vikter på respektive kattunges sida på hemsidan och här kommer några av bilderna:

Elektra:

Elite:

Elmo:

Eskil:

Evita: