Utställningen för Ellen (Chaila) var en repris av gårdagen; hon blev utslagen av en annan katt till nominering.

Grattis till ytterligare ett Ex 1, Annette och Ellen!

Snart är det Ellens tur att komma till panel, det är jag säker på.